Politieke dialoog in de kapel

Vrijdag 7 maart 2014 gaan gemeentelijke politici de dialoog aan in de Theresiakapel. Dit doen ze op uitnodiging van de Vereniging Hart van Hoogkerk.

Het thema van de dialoog is 'burgerschap en ondernemerschap'. Met de terugtrekkende overheid komt er meer verantwoordelijkheid bij de burgers te liggen. Die worden geacht een ondernemende burger te worden. "We willen graag de politici bevragen over deze nieuwe ontwikkelingen" zegt Dolf Risamena van de Vereniging.

Op dit moment zijn de volgende politici bekend, die deel gaan nemen:
VVD Joost van Keulen
CDA Anne Kuik
ChristenUnie Inge Jongman-Mollema
SP Wim Koks
Stadspartij Wim Maat
D66 Jetze Luhoff
Partij voor de Dieren Harm Roeters

Ook de PvdA en GroenLinks hebben aangegeven iemand af te vaardigen. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Kom meedenken en laat uw mening horen! De subthema's die mogelijk de revue passeren zijn: zorg, leefbaarheid, onderwijs, sport en cultuur.

De dialoog vindt plaats op vrijdag 7 maart in de Theresiakapel, Zuiderweg 38 te Hoogkerk. Aanvang: 19:30 uur. Als onkostenvergoeding vragen we € 2,50 entree.